Racistische wijken in nederland anno 2019....

Meldpunt discriminatie.
We worden ermee doodgegooid alle Nederlanders zijn racisten en discrimineren alles en iedereen.
De waarheid ligt jammer genoeg 180 graden andersom.

Racistische wijken in nederland anno 2019....

Postby Führer » Tue Apr 02, 2019 2:42 am

Maastricht - Maastrichtse Molukkers zijn woedend op woningcorporatie Woonpunt, omdat die een huurhuis in hun buurt openstelt voor niet-Molukkers. Het pand werd bekogeld en beklad met een duidelijke boodschap: ’Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers.’
gescheiden-wijken-geen-blanken-toegestaan.jpg
racisme in Nederland


Een leegstaande woning aan de Diederik van Havertstraat in Maastricht is beklad en zijn de ruiten ingegooid.

Ⓒ ANP

De Molukse buurt in Maastricht ligt aan de zijkant van de wijk Heer, met op de achtergrond de snelweg A2. 129 rijtjeshuizen, geformeerd in een soort U, vormen het hart van de gemeenschap. Ieder huis gaat over van ouder op kind, neef, nicht of andere bekende. In het buurtje ligt een speeltuin, kerk en gemeenschapshuis. De sociale controle is groot, eventuele problemen worden onderling opgelost, zo vertelt de wijkagent.
Beklad
racisme_in_nederland.jpg
discriminatie in Nederland, segregratie

De buurt is in het middelpunt van de aandacht komen te staan, nadat een leegstaande huurwoning werd beklad en bekogeld met eieren en verf. Op de ruit staat geschreven: ’Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers.’ Het is de reactie op het beleid van Woonpunt, zo blijkt uit de woorden van buurtbewoners. Die zou mensen met een andere achtergrond dan de Molukse het huis laten bezichtigen.

Bekijk ook:
Maastrichtse wijk ’alleen voor Molukkers’
racism_in_europe.jpg
racism and discrimination in Europe

Een groep van ruim twintig jongeren kreeg lucht van deze ontwikkeling en schreef donderdag een brief, gericht aan alle buurtbewoners. Daar staat onder andere dat zij het ’niet tolereren dat de Molukse wijk zomaar wordt overgegeven aan andere culturen’. Ze roepen hun buren op om Woonpunt ’tot verantwoording te roepen voor hun achterbakse beleidsvoering’.

Enkelen bleken deze boodschap aan te pakken als motief om het huurhuis onder vuur te nemen. Maandagochtend blijkt dat hun buurtgenoten die reactie best snappen. „Wij komen op voor onze mensen”, vertelt een oudere vrouw, die bezig is met wat onderhoudswerk aan haar huis in de Molukse buurt. „Wij zitten hier al sinds de jaren zestig, ik snap deze reactie wel. Als de woningcorporatie 700 euro huur gaat vragen, voldoet niemand hier aan de voorwaarden”, zegt een man op leeftijd, die aan de voorkant van de wijk woont.
Inkomen

Woonpunt geeft aan dat er inderdaad afspraken zijn, maar dan moeten er wel Molukkers zijn die aan hun voorwaarden voldoen. Het gaat dan onder andere over de gezinssamenstelling en inkomen. „Deze specifieke woning leverde geen geschikte kandidaat op uit de Molukse gemeenschap, waarna wij een aantal niet-Molukse kandidaten hebben uitgenodigd voor een bezichtiging”, meldt een woordvoerder. „Onze voorwaarden zijn deels wettelijk bepaald.”

De Molukkers zijn eensluidend: ze schudden hun hoofd bij het horen van Woonpunts reactie. „Ze verzinnen continu iets anders, terwijl er een wachtlijst is met mensen uit onze gemeenschap”, zegt een jongeman, een van de ondertekenaars van de brief. Hij beklaagt zich ook over de slechte communicatie van de corporatie. „Deze buurt is het enige wat van onze cultuur nog over is, wij willen die graag beschermen.”
Onacceptabel

De Molukkers beweren dat ze prima mengen met de rest van de Maastrichtse bevolking, maar een voorbijlopende moeder spreekt dat tegen. "Het gaat helemaal niet samen met de rest van de wijk, hoewel ik het wel geprobeerd heb. Ik stuurde mijn kinderen ook weleens om met de jeugd in die wijk te spelen, maar dat liep altijd uit op verdriet omdat ze niet mee mochten doen."

Woonpunt noemt het vandalisme ’onacceptabel’, maar gaat liever in gesprek met de bewoners dan dat het aangifte doet. De gemeente Maastricht wil daarbij aanschuiven. Zij geven, net als de politie, aan nooit problemen te hebben met de Molukse buurt, die ze typeren als ’zelfredzaam’ en ’betrokken’.https://www.telegraaf.nl/nieuws/3378584 ... -molukkers
==============================================================================================

'Als je Moluks bent mag je hier wonen'

In de wijk in Hoogeveen waar een autochtoon Nederlands stel niet welkom bleek, koesteren de Molukse inwoners de segregatie. Racisme of noodzakelijk om de eigen cultuur te behouden?
Ana van Es4 december 2014, 2:00
Bewoners van de Molukse wijk in Hoogeveen, onder wie een niet-Molukker die getrouwd is met een Molukse vrouw. Beeld Harry Cock

Dit lijkt een oer-Hollandse doorzonwijk: woonkamers met open gordijnen, fietsen op het tuinpad, dekbedden die hangen te luchten over de slaapkamerkozijnen. Maar Nederlanders die hier willen wonen, zijn niet welkom.

Dit blok met rijtjeshuizen in Hoogeveen, hartje Drenthe, is alleen bestemd voor inwoners van Molukse afkomst. Toen zich hier vorige week een Nederlands stel wilde vestigen is hun tussenwoning beklad: 'Molukse wijk, alleen Molukkers'. Alleen Molukkers, deze koers wordt gesteund door de woningbouwcorporatie, de gemeente en het Rijk. Nederlanders zonder Molukse wortels gelden hier als 'buitenstaanders'.

Een Molukse man die al 52 jaar in de Ebbingestraat woont, waar even verderop de woning is beklad, legt de regels uit: 'Als je Moluks bent mag je hier wonen. Als je getrouwd bent met een Molukker ook. Maar buitenstaanders? Nee.'
Cultuur behouden

In het Nederland van 2014, waar de overheid integratie predikt, inburgering en een multiculturele samenleving, zijn er in zo'n zestig gemeenten nog steeds gesegregeerde woonwijken alleen voor Molukkers. Precieze cijfers ontbreken, maar eenderde tot 40 procent van de Molukse bevolking woont in zo'n wijk.

Op zijn kamer in het gemeentehuis van Hoogeveen zegt burgemeester Karel Loohuis (PvdA) ronduit: 'Nederlanders zonder Molukse binding die hier willen wonen, dat kan niet.'

'Als je het zo hoort, dan denk je: dat is racisme', erkent Elijah Latupeirissa, voorzitter van bewonerscommissie Maluku Maju, in zijn rijtjeshuis met uitzicht op de Molukse kerk van Hoogeveen. 'Maar dat is het niet. Wij zijn zelf Nederlanders, zijn hier volkomen geïntegreerd. Maar we willen ook onze eigen cultuur behouden. Wij vinden mantelzorg bijvoorbeeld heel normaal. Als hier meerdere nationaliteiten wonen, kan die gemeenschapszin verwateren.'

De Molukse woonwijken stammen uit begin jaren zestig. Gesegregeerd wonen gold toen als het summum van inburgeren, weet Wim Manuhutu, geschiedkundige en voormalig directeur van het Moluks Historisch Museum. 'De overheid zag de kloof met de Nederlandse samenleving als zo groot dat de Molukkers als groep moesten integreren, niet individueel. De hoop speelde mee dat de Molukkers terug zouden gaan naar de Molukken.'
In het Molukse buurthuis Salawaku krijgt Jaynoa gitaarles van Patrick. Beeld Harry Cock
Gelijkheidsbeginsel

Een wijk met alleen Molukkers, mag dat? Het staat 'enigszins op gespannen voet' met het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet, overweegt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap in Groningen. Maar misschien is dit discriminatie die mag, overweegt de jurist. Het doel is immers bescherming van 'de culturele identiteit van de Molukse gemeenschap'.

'Eerst mensen met een Molukse achtergrond', is het beleid van woningcorpatie Actium, die drie Molukse woonwijken beheert, in Assen (185 huizen), Bovensmilde (115 huizen) en Oosterwolde (33 huizen). 'Het is niet meer van deze tijd', zegt Marcel van Halteren, manager klantenstrategie. 'Maar voor ons zijn Molukse wijken een gegeven. Gezien de historie is discussie daarover louter theoretisch.'

Het wegpesten van een autochtoon Nederlands gezin, zoals nu in Hoogeveen gebeurt, heeft hij jaren geleden ook eens meegemaakt, in de Molukse wijk in Oosterwolde. 'Hun komst stuitte op bezwaren. De - zeg maar - witte Nederlanders zijn weer vertrokken.'
Bewoners van de Molukse wijk in Hoogeveen met elkaar in gesprek. Beeld Harry Cock
Afspraak

De historie van de Molukse wijken is, zoals wel meer Molukse aangelegenheden in Nederland, hoogst beladen. Tot eind jaren tachtig spoorde de Nederlandse regering gemeenten en provincies aan om Molukse woonwijken vooral Moluks te houden. In Hoogeveen is hierover nog in 2006 een contract getekend met de Molukse bewonerscommissie. Strekking: alle vrijgekomen huurhuizen worden eerst aangeboden aan 'Moluks gerelateerde inwoners'.

'Afspraak is afspraak', zegt burgemeester Loohuis. 'Die afspraak gaat terug tot de jaren zestig. Nu zouden we die afspraak niet zo maken. Natuurlijk moet je kijken: hoe verhoudt dit zich tot de wetten van nu, is dit in de toekomst nog wel houdbaar? Maar we kunnen die afspraak niet eenzijdig opzeggen.'

Uiteraard kent Loohuis de verhalen over de Grondwet, over het gelijkheidsbeginsel. 'Maar deze afspraak is geworteld in de Molukse geschiedenis in Nederland. En afspraken nakomen is heel belangrijk in hun cultuur.'
In het Molukse buurthuis Salawaku krijgt Jaynoa gitaarles van Patrick. Beeld Harry Cock
Uitzondering

In het Zeeuwse Oost-Souburg vestigde zich onlangs - onder gemor van de Molukse bevolking - het eerste Nederlandse stel in een Molukse wijk. Een uitzondering, weet Manuhutu. Hoewel jongeren vaker elders onderdak zoeken, zijn de meeste Molukse wijken ook anno 2014 nog geheel Moluks.

In de Molukse wijk in Hoogeveen blijft integratie beperkt tot het ouderencentrum, waar bejaarde Molukkers zij aan zij koffie drinken met Nederlanders. 'Over twintig jaar wonen hier misschien wel Nederlanders zonder Molukse wortels', zegt bewonersvoorzitter Latupeirissa. Maar dit proces moet niet worden overhaast, vindt hij 'Straks komen hier nog Marokkanen en Turken.'

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... n~b142d894

Molukkers beschermen eigen wijk, niet-Molukkers niet welkom
03-07-2017, 16:19 Aangepast 03-07-2017, 22:10 Binnenland
ANP

Hoewel ze goed geïntegreerd zijn, leeft een groot deel van de Molukkers in Nederland geïsoleerd. In de Molukse wijken koesteren ze hun eigen identiteit. Niet-Molukkers zijn er vaak niet welkom, tenzij getrouwd met een Molukker. "Gemengde huwelijken konden we niet tegenhouden, dus hebben we de toelatingscriteria aangepast."


In 2014 verzette de buurt zich tegen de komst van een Nederlands gezin. Vrijgekomen huizen in de wijk zijn alleen bestemd voor Molukkers, vindt Melanie Tuasuun van de Molukse raad. "De huizen zijn voor kinderen of kleinkinderen van de oorspronkelijke bewoners. En als die er niet zijn, wordt er gekeken naar de hele Molukse gemeenschap in Nederland."
Boze buurtbewoners bekladden het huis met de tekst: 'Molukse wijk, alleen Molukkers' RTV Drenthe

In Nijmegen heeft een woningbouwvereniging onlangs afgesproken om de woningen in de Molukse wijk Hatert weer alleen toe te wijzen aan Molukkers. En ook in Gennep wil de Molukse gemeenschap het exclusieve recht op woningen terug.
Naast een begraafplaats

Van de 71 Molukse wijken in Nederland zijn er nu nog 45 over. De enclaves werden in de jaren 60 gebouwd aan de rand van steden en dorpen, langs een snelweg, bij een begraafplaats of grenzend aan een industrieterrein.

Molukkers bouwden er een leven op, tien jaar nadat zij in Nederland waren aangekomen. Een aarzelend nieuw begin, want de meerderheid van de Molukkers verkeerde in de veronderstelling dat hun verblijf hier tijdelijk zou zijn. Zodra het weer veilig was in hun thuisland, de Republiek der Zuid-Molukken, zouden ze terugkeren. Die tijd kwam niet.De Molukse wijken waren ghetto's, als niet-Molukker kwam je er niet.
Frank Westerman

Frank Westerman, onlangs dubbel bekroond voor zijn boek Een woord een woord over de achtergronden van de Molukse gijzelingen in de jaren 70, groeide op in Assen, een stad met drie Molukse wijken.

Volgens hem was de provinciehuis-gijzeling in 1978 in zijn stad een kantelpunt. "Daarna is er ingezet op beter begrip en de erkenning dat Molukkers een andere identiteit hebben."

Vanuit de gedachte van groepsgewijze integratie koos de overheid voor eigen wijken voor Molukkers. "Dat waren getto's, het was er onveilig. Als niet-Molukker kwam je er niet meer", zegt Westerman, die vindt dat de Nederlandse overheid mede-verantwoordelijk is voor het isolement.
In 1995 werden de barakken in Lunetten vervangen door huizen ANP

Ook in de wijk Lunetten bij Vught wordt de Molukse identiteit streng bewaakt. Een Nederlandse vrouw was er niet welkom. Toch is wethouder Peter Pennings trots op de wijk.

Volgens hem is het behouden van Lunetten het inlossen van een schuld. "Die mensen hebben in het begin ongelooflijk kou geleden. Ze woonden in niet-geïsoleerde barakken. Het was afzien."

Pennings pleit ervoor dat Lunetten tot cultureel erfgoed wordt verklaard. "Ik ben er trots op dat we kunnen laten zien hoe de geschiedenis was en hoe het nu nog steeds is."


Molukkers beschermen eigen wijk, niet-Molukkers niet welkom

Veertig jaar geleden maakte de Nederlandse overheid een einde aan de Molukse treinkaping van de intercity tussen Assen en Groningen bij De Punt. Ruim vijftig mensen werden door de Molukse treinkapers gevangen gehouden en een andere groep hield op een basisschool in Bovensmilde ruim honderd leerlingen en leerkrachten gegijzeld.

De Molukkers eisten een eigen onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. Bij de bestorming door mariniers kwamen zes van de negen gijzelnemers om het leven. Twee passagiers in de trein komen ook om.
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/218124 ... elkom.html
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1161
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Re: Racistische wijken in nederland anno 2019....

Postby Führer » Sun Jul 07, 2019 12:41 am

De Prinses Margrietstraat in Gouda. Foto ter illustratie. © Google Maps
Hoe de Molukse rumah tua-traditie zorgde voor beroering in Moordrecht

Beroering in de Molukse wijk in Moordrecht, nadat een huis van woningcorporatie Mozaïek Wonen aan de neus van directe verwanten voorbij leek te gaan. Dat huis moet, volgens de rumah tua-traditie, binnen de familie blijven na overlijden van een ouder. Inmiddels is er uitsluitsel voor de nazaten, in hun voordeel. Wat is er gebeurd? Vier vragen en antwoorden.
Stijn Tielemans 05-07-19, 07:30 Laatste update: 07:31

15

Wat speelde er in Moordrecht?
Wetten en regels gelden niet voor Molukkers.

In de Molukse wijk rommelde het. Aanleiding was de op handen zijnde toewijzing van een woning door Mozaïek Wonen. Een petitie van krap een week oud, met daaronder ruim 1000 handtekeningen, riep de corporatie op een Molukse traditie na te leven: het principe van rumah tua (letterlijk: ouderlijk huis).

Dat houdt in dat huizen van generatie op generatie worden doorgegeven. Bij het overlijden van een ouder of ouders binnen de Molukse wijk, willen de kinderen van de familie van de overledene(n) uit respect als eerste in aanmerking komen voor overname van de woning.

Toen ook andere Molukkers zich meldden voor het huis, vreesden de familieleden achter het net te vissen. Sinds gisteren is de kou uit de lucht, na een gesprek met alle betrokkenen, inclusief Molukkenraad Dewan Maluku.

De uitkomst: de familie krijgt de ­woning, stelt adjunct-directeur van Mozaïek Wonen, Henk Brückmann. ,,Niet vanwege de petitie. We hebben de anderen te laat op de hoogte gebracht dat deze familie in aanmerking wil komen.’’


De ‘echte’ oriëntatie op rumah tua zoals in de Molukken gaat niet meer volgens Smeets, toen de eerste Molukkers in 1951 in Nederland arriveerden. ,,Lange tijd was het niet mogelijk terug te keren naar Indië, door de houding van Indonesië. Langzaam is het in Nederland gegroeid dat er voor Molukkers woonwijken ontstonden. De huizen die de eerste generatie hier kreeg, hebben inmiddels dezelfde waarde. Het principe kreeg hier een nieuwe start. Maar soms lopen dingen door elkaar. Niet in dit geval, maar soms speelt ook het behoud van de woonwijken mee, die speciaal voor Molukkers zijn gebouwd. In diverse Molukse wijken geldt het principe: die zijn voor ons gebouwd, we zijn overgehaald te vertrekken uit de woonoorden, terwijl we niet weg wilden. Voor Moordrecht was de keuze vrij. Om het oord in Vught leeg te krijgen is gezegd: ‘Als jullie samen vertrekken, krijgen jullie een eigen wijk’.’’

Kunnen ook ‘buitenstaanders’ een huis toegewezen krijgen in de Molukse wijken in Moordrecht of Alphen?

Nee, de corporaties zoeken hier eerst Molukse huurders. Dat gebeurt op basis van afspraken tussen de gemeente Zuidplas, de Molukse gemeenschap en Mozaïek Wonen. Daarna krijgen directe verwanten voorrang. De ‘stilzwijgende afspraken’ hierover gaat de corporatie ‘aanscherpen’, volgens Brückmann. ,,Zodat we niet opnieuw in deze situatie terechtkomen. Op WoningNet filteren we de niet-Molukkers er voor deze wijk op voorhand uit.” Woonforte nam in 1985 de woningen van de Molukse wijk in Alphen over, samen met de toewijzingsafspraken van de gemeente. Ook hier gaan Molukkers voor. Woonforte laat de kandidaten checken op binding met de Molukse gemeenschap.

https://www.ad.nl/gouda/hoe-de-molukse- ... ~a71f8945/
Attachments
molukse_racistische_wijk.jpg
molukse wijk moordrecht
molukse_racistische_wijk.jpg (14.31 KiB) Viewed 866 times
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1161
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am


Return to Meldpunt discriminatie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron