Voorbereiden op een NEXIT waar we kunnen leren van de Brexit

EUSSR wetten, wet voorstellen en historische paralellen met andere fascistische en totalitaire systemen.

Voorbereiden op een NEXIT waar we kunnen leren van de Brexit

Postby Führer » Sat Jul 02, 2016 4:45 am

Geheel tegen de verwachting en koos het verenigde koningrijk er dan voor om geen deel meer te nemen van de anti-Europese dictatuur en het heft weer in eigen hand te nemen.

Wat de oorzaken zijn geweest kan een decennia over gediscusierd worden in dit topic willen we de aandacht vestigen op de argumenten die de BREXIT aanhangers hebben gebruik om de populatie te overtuigen waarom de EUSSR niet de beste keus was voor de bevolking. Tevens kijken we naar de argumenten die de EUSSR fascisten aangedragen hebben, slechte argumenten van dit kamp zou tevens de reden geweest kunnen zijn waarom de bevolking geen reden gezien heeft om voor de fascistisce superstaat te kiezen.

Na Frankrijk, Nederland, Ierland en Ijsland heeft nu ook het bevolkingsrijke UK tegende EUSSR gekozen.
Samen geteld is de bevolking van deze landencombinatie aanzienelijk te noemen in Europees verband, je zou zelf het argument kunnen maken dat er Europa wijd gezien amper draagkracht is voor het Europese experiment, wat de staatskanalen ook verkondigen de feiten lijken weer eens haaks te staan op wat de elite ons wijs probeert te maken.

Een sterk Europa zou geen slecht idee zijn geweest, een naruurlijk proces zelfs in een globale wereld die kleiner is geworden dan de provincie brabant 200 jaar geleden kwa reis en communicatietijd gezien.

Een sterk land of Superstaat wordt mede gevormd door bevolking en cultuur en gezamelijk toekomstdoel die men met elkander deelt.
Overeenkomsten zoals deze kunnen reden zijn om een oneerlijke verdeling van inkomsten en baten te accepteren. Al zijn de verschillen al extreem groot tussen zuid en noord Europa, West en Oost Europa. De geforceerde importatie van 25 000 000 extra immigranten bovenop de al veel te grote immigranten populatie in Europa, kan enkel betekenen dat de Elite de Europese cultuur en Europese bevolking wil verwateren zodat het geen roots meer heeft met de natuurlijke bevolking, geen roots met het land, geen gezamelijke cultuur. Een bevolking die te pas en onpas aangepast kan worden aan de wil van de elite.PS dit artikel wordt aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar die het success van de Brexit bevestigd en argumenten voor de komende NEXIT levert.

Brexit: Facts Not Fear


BREXIT THE MOVIE - FULL FILM - Martin Durkin Crowdfunded Documentary


Paxman in Brussels: Who Really Rules Us? Documentary 2016


What BBC won't tell you about Brexit: Decline of Britain since 1973 EEC Tony Gosling. Why leave EU?


EU REFERENDUM- The Real Face of the European Union


The Rape of Europe


"Taking the Fear out of Brexit" Documentary (full length)


Prof Patrick Minford schools the idiots in Parliament about the EU and trade


George Galloway on the laughable warnings from the IMF, OECD etc #Brexit
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1135
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to EUSSR - Fascistisch europese unie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron