Stakingsverbod in EUSSR

EUSSR wetten, wet voorstellen en historische paralellen met andere fascistische en totalitaire systemen.

Stakingsverbod in EUSSR

Postby Führer » Sat Jan 28, 2012 7:14 pm

FNV-bonden: staken moet mogen!

Dit opiniestuk staat vandaag in de Volkskrant. Het is opgesteld door FNV Bouw, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV

Ons stakingsrecht wordt ondermijnd. Uit uitgelekte stukken van de Europese Commissie blijkt dat ons stakingsrecht onder vuur ligt. Wij vinden dit onacceptabel.

Nederland is na Zwitserland het Europese land waar het minst wordt gestaakt. Wij regelen bijna al onze cao?s aan de onderhandelingstafel. Maar soms is staken of dreigen daarmee nodig.

Brussel wil ons stakingsrecht aan banden leggen. De Europese commissie beschouwt vakbondsacties als een belemmering van de vrije markt. Dat gaat spelen wanneer er grensoverschrijdend werk aan de orde is. Bijvoorbeeld als Poolse aspergestekers in Limburg, of Portugese bouwvakkers in de Eemshaven, werken tegen een loon waar je hier geen normaal huurhuis van kunt betalen. Daar wil je als bond actie tegen kunnen voeren. Niet om fatsoenlijk internationaal zakendoen te hinderen. Maar wel om een vuist te maken tegen uitbuiting van werknemers.

De Europese commissie wil dat, telkens wanneer onze actie te maken heeft met werk door werknemers uit een ander land, een rechter mag toetsen of het doel van een staking wel deugt en of de staking proportioneel is. Ook mogen lidstaten en de Europese commissie preventief maatregelen nemen tegen (dreigende) stakingen die de interne markt mogelijk bedreigen. Dit klinkt niet zo onredelijk maar is het wel. Want dan bepalen niet de werknemer en de bond maar de rechter of een eis redelijk is en of je daar actie voor mag voeren! Kunnen wij dan nog wel actievoeren voor een leefbaar inkomen voor arbeidsmigranten? Of voor gelijk loon voor gelijk werk? Mogelijk vindt een rechter die eis straks te ver gaan.

Europa is het nieuwe Nederland, dus internationale werkplaatsen zoals de Eemshaven zullen er alleen maar meer komen. Ons actierecht wordt op zulke plekken, als Brussel haar zin krijgt, alleen maar zwakker. Een hellend vlak. Want staken is een grondrecht.
Het gaat ons om het principe, maar ook om de uitstraling en precedentwerking van dit besluit. Werkgevers zullen eerder naar de rechter stappen om een staking, ook nationaal, te laten verbieden, met eerdere uitspraken in ?grensoverschrijdende? stakingen in de hand. Voor we het weten gaat de rechter zich dus ook inhoudelijk met puur nationale acties bemoeien. Zoals de schoonmaakacties of de lerarenprotesten.

Staken is een grondrecht. Maar ook een paardenmiddel. Juist daarom moeten bonden zich aan strenge zorgvuldigheidsregels houden. Terecht. Internationale mensenrechtenverdragen geven aan waar de grenzen van ons stakingsrecht liggen. Overheden mogen ons stakingsrecht inperken als daar heel zwaarwegende redenen voor zijn, omstandigheden die zwaarder wegen dan het waarborgen van economische vrijheden. Dat staat in het Europees Sociaal Handvest en het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Stakingen mogen verboden worden als zij het maatschappelijke verkeer ernstig ontwrichten. Of bij gevaar voor de volksgezondheid. Dat is terecht.. Een rechter mag ons daar scherp op houden. Maar met wat werknemers of bonden eisen, heeft een rechter niets te maken. En dat moet zo blijven. De inhoud bepalen wij zelf.

De Europese Unie is op papier behalve een economische ook een sociale gemeenschap. De Europese Commissie haast zich in de uitgelekte concept verordening dan ook om te onderstrepen dat economische vrijheden en sociale grondrechten gelijkwaardig zijn. Maar uit de uitgelekte stukken blijkt dat het stakingsrecht wel degelijk wordt beschouwd als een belemmering van de vrije markt en niet als een zwaar bevochten mensenrecht.
De Nederlandse en Europese vakbeweging wil deze tendens tegenhouden. Europa moet weer sociaal worden. Zeker in tijden waarin de effecten van de crisis worden afgewenteld op de gewone werknemer. Wij willen daarom een sociaal protocol bij het EU verdrag. Zodat sociale grondrechten als ons stakingsrecht weer de plek krijgen die ze verdienen. Ook in de EU.

De Nederlandse regering kan de ondermijning van ons stakingsrecht tegenhouden. Elke lidstaat van de EU heeft een vetorecht. Wij roepen premier Rutte dan ook op, daarvan gebruik te maken. We gaan onze achterban informeren en starten een petitie-actie tegen de aantasting van ons stakingsrecht.

Staken is door de jaren heen nodig geweest om zaken te bereiken die wij nu doodgewoon vinden. Een achturige werkdag. Een vijfdaagse werkweek. Het recht op vakantie. Veiligheid op het werk. Net als de doodgewone dingen waar anno 2012 onze schoonmakers onder het motto ?Schoon Genoeg!?de straat voor opgaan. Doorbetaling van ziektedagen bijvoorbeeld.

Soms is staken dus nodig. Niet alleen in het belang van vakbonden maar in het belang van ons allemaal. Wij zeggen als FNV: handen af van dit grondrecht. Staken moet mogen.

John Kerstens, voorzitter FNV Bouw
Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten
Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV

Publicatiedatum: 27-01-2012

Bron: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/01/27/T022.htm
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1152
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to EUSSR - Fascistisch europese unie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron