de Boerenoorlog Zuid afrika's genocide 1899-1902

Extreem rechts separatisme, extreem rechtse helden, extreem rechtse martelaren en extreem rechtse acties.
Gevallen en vermoorden kameraden.
Extreem rechtse literatuur, geschiedenis actuele informatie
Forum rules
STEMADVIES: PVV!

De PVV strijdt ook voor ons stem PVV.

de Boerenoorlog Zuid afrika's genocide 1899-1902

Postby Führer » Wed Apr 28, 2010 5:25 pm

Er wordt altijd veel over concentratiekampen gesproken alsof alleen joodse slachtoffers hebben geleden in concentratiekampen, het is toch schokkend om erachter te komen dat de eerste concentratiekampen door Engelsen zijn gebouwd om de Nederlandse boeren in zuid afrika te vernietigen. En dit alles zonder hulp of tussenkomst van de Nederlandse regering.
Best triest onze regering wel soldaten uitzenden naar de verste uithoeken maar als het Nederlandse volk hulp nodig heeft dan zijn ze nergens te bekennen of ze hebben zich al overgeven omdat de leiders van het volk al lekker veilig in Engeland zitten.Hetzelfde koninkrijk dat je burgers uitgemoord heeft.


de Boerenoorlog 1899-1902
Geschreven door Philip Vos zaterdag 29 augustus 2009

Boeren guerrillastrijders. Bron: Wikipedia
Sinds de Jameson Raid in 1896 en de verkiezing van Sir Alfred Milner (1854-1925) als Hoge commissaris in 1897, waren de spanningen tussen de Transvaal onder leiding van Paul Kruger (1825-1904) en de Oranje Vrijstaat onder leiding van Mathinus Steijn (1857-1916) enerzijds en de Britse Kaap Kolonie en Natal anderzijds steeds verder toegenomen. De spanningen waren ontstaan uit het feit dat de niet-Afrikaanse Europese inwoners van de staten Transvaal en Oranje Vrijstaat veel minder rechten bezaten dan de Afrikaners zelf. Terwijl Kruger ijverde voor een grote zelfstandigheid van de Afrikaners, wilde Milner de twee Afrikaner staten incorporeren in een Brits Zuid-Afrikaanse dominion. Milner werd hierin gesteund door de Britse minister van koloniën Joseph Chamberlain (1836-1914).
Vrijwilligers-uit-Scandinavie.jpg
vrijheidsstrijders
Vrijwilligers-uit-Scandinavie.jpg (282.24 KiB) Viewed 3697 times

Volgens Milner was de enige oplossing voor het Zuid-Afrikaanse probleem het breken van “the dominion of Afrikanderdom” wat neerkwam op een verovering van de Transvaal. Langs de grenzen met de Transvaal had Milner bovendien Britse troepen opgesteld. In 1899 werd er een conferentie in Bloemfontein gehouden om over de

verschillende problemen te praten maar zowel Kruger als Milner wilden elkaar niet tegemoet komen. En nadat op 7 oktober meer Britse troepen waren aangekomen in Durban, stuurde Kruger een ultimatum naar Engeland met daarin de volgende eisen: “ a) dat alle punten van onderling geschil zouden worden geregeld langs den vriendschappelijken weg van Arbitrage, of door zulke andere vriendschappelijke middelen, als beide Gouvernementen zouden overeenkomen b) Dat de troepen op de grenzen van de Republiek onmiddellijk zouden worden teruggetrokken c) Dat alle troepen-versterkingen, die sedert 1 Juni 1899 in Zuid-Afrika waren aangekomen, binnen een redelijken tijd, nader overeen te komen tusschen de beide Gouvernementen, verwijderd zouden worden , met wederkeerige verzekering en waarborg van de zijde van de Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Republiek, dat geen aanval of vijandelijkheden tegen eenig deel van H.M.”s bezittingen zouden worden ondernomen door de Republiek gedurende de verdere onderhandelingen, binnen een tijdperk nader overeen te komen tusschen beide Gouvernementen terwijl het gouvernement der Republiek, in overeenstemming daarmede, bereid zou zijn de gewapende burgers terug te trekken van de grenzen. d) Dat H.M.”s troepen nu in volle zee, in geen enkele haven van Zuid-Afrika zouden worden aan land gezet.” Toen het ultimatum door de Britten werd verworpen besloot de Transvaal tot oorlog over te gaan.
Concentratiekamp.jpg
engels concentratiekamp
Concentratiekamp.jpg (25.55 KiB) Viewed 3697 times

De Boeren besloten tot een preventieve inval in Natal, generaal P.J. Joubert (1831-1900) trok met zijn leger de grens over nabij Majuba. De op 7 oktober gearriveerde troepen, onder leiding van luitenant-generaal Sir George White (1835-1912), werden hierdoor ingeklemd rondom Ladysmith. Maar voordat Joubert de havenstad Durban bereikte waren daar inmiddels nog meer troepen geland waardoor Joubert zich terug moest trekken tot de rivier de Tugela. Eind 1899 belegerden zij Ladysmith, Kimberly en Mafeking. Ondertussen waren ook nieuwe troepen, onder leiding van Sir Redver Buller (1839–1908), geland bij Kaapstad. Een groot deel van dit leger werd gebruikt om Kimberly en Mafeking te ontzetten, zij vochten zich een weg naar de Modder Rivier maar werden door de Boeren tegengehouden. De Britten verloren hierbij ruim 500 man.
Boeren21.jpg
vrijheidsstrijders
Boeren21.jpg (120.26 KiB) Viewed 3697 times


De Boeren kregen hulp uit Europa, onder andere van deze Scandinavische vrijwilligers.
De Boeren hadden het grote voordeel dat zij het gebied heel erg goed kenden en dat zij de beschikking hadden over de meest moderne wapens uit Frankrijk en Duitsland. Deze moderne wapens gebruikten bovendien rookloos kruit zodat de Britten nooit konden zien waarvandaan geschoten werd. Het werd voor de Britten hierna nog veel erger: in de tweede week van december leden zij enorme nederlagen bij Stormberg en Magersfontein. Tegelijkertijd probeerde Buller via de Tugela rivier aan de oostkant de Boeren aan te vallen maar ook hier hadden de Boeren de opperhand door hun kennis van het terrein en de moderne wapens. De Britten verloren honderden soldaten, hadden vele zwaargewonden en veel vermisten. Deze week kwam later bekend te staan als “Black Week”.

De Britten trokken zich hierna terug waarna de Boerenlegers uit elkaar vielen. De legerleiding van de Boeren had grote moeite om de soldaten in het veld te houden aangezien de meeste soldaten meenden dat de oorlog nu voorbij was en dus terugkeerden naar hun huizen. Ondertussen werd het Britse leger uitgebreid met soldaten uit Engeland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en kon deze zich heroriënteren. Voordat dit zover was ondernam het leger onder leiding van Buller echter nog twee aanvallen op de Boerenposities maar dit leidde tot nog grotere nederlagen bij Spion Kop en Vaal Kranz.
Pas onder de leiding van Field Marshal Lord Roberts (1832-1914), die eerder grote successen had geboekt in het Afghaanse Kabul en Kandahar, en zijn stafchef Generaal Lord Kitchener (1850-1916) ging het Britse leger haar strategie aanpassen aan de Boeren en wisten zij in de februari 1900 Kimberly te ontzetten. De belangrijkste troepenmacht van de Boeren werd bij Magersfontein verslagen. Johannesburg en Pretoria werden in juni bezet en in het oosten werd Ladysmith ontzet waarna het Britse leger daar ook optrok naar de grenzen van de Transvaal. President Kruger vertrok in augustus per Nederlands schip naar Europa en stierf vier jaar later in Zwitserland. De Britten hadden nu de Transvaal en Oranje Vrijstaat in handen.


De Britten zijn de uitvinders van de concentratiekampen. Op de afbeelding zijn Boerengezinnen in Britse kampen te zien.
In september 1900 verwachtten velen dat de oorlog nu definitief voorbij was. Maar vele Boeren bleven door vechten en gebruikten hierbij guerrilla techniek om de communicatielijnen en bevoorrading van het Britse leger aan te vallen en te vernietigen. Ook ondernamen zij “raids” in Natal en de Kaap Kolonie. Hoewel de Britten hier in eerste instantie door werden overrompeld pasten zij, in de loop van de volgende twee jaar, hun strategie aan en sloegen terug met soortgelijke technieken. Boerderijen en vee van Boeren die de guerrilla”s hielpen werden vernietigd en ruim 120.000 vrouwen en kinderen van deze Boeren werden samen met hun zwarte bedienden opgesloten in gevangenkampen, concentratiekampen. In deze kampen stierven bijna 20.000 mensen door ziekte en honger.

Hoewel de oorlog in eerste instantie in Engeland nog kon rekenen op een grote steun van de bevolking en genoeg vrijwilligers opleverde om te gaan vechten tegen de Boeren, zorgde de strategie van Kitchener voor een tempering van dit enthousiasme, vooral in humanistische en socialistische kring.

In de loop van 1901 begonnen beide kampen oorlogsmoe te worden en werd in april 1902 langzamerhand begonnen aan vredesonderhandelingen. Deze resulteerden in de “Vrede van Vereeniging” die op 31 mei 1902 in Pretoria werd getekend. De Britten verkregen hiermee hun politieke macht over de twee Boerenrepublieken, de Boeren kregen 3 miljoen pond schadevergoeding, Nederlands en Engels werden gelijkwaardige talen, bovendien kregen zij de belofte dat de handelingsvrijheid van de twee nieuwe kolonies uiteindelijk hersteld zou worden.

Dit laatste gebeurde pas toen Milner in 1905 vertrokken was en opgevolgd werd door William Waldegrave Palmer, earl of Selborne (1859-1942). Op 31 mei 1910 kwam de Unie van Zuid-Afrika tot stand waarbij de vier Zuid-Afrikaanse kolonies (de Transvaal, Oranje Vrijstaat, Natal en Kaap Kolonie) samen verder gingen onder een regering en waarbij de Afrikaners een opmerkelijke dominante positie gingen innemen.

Text overgenomen van: http://www.historien.nl/?p=235


De Boer War (BBC)


Die Konsentrasiekamp Lied (British consentration camps)


Standrecht - Boerenoorlog
Attachments
winston churchill gevangen.jpg
Winston churchill gevangen door booren vrijheidsstrijders
winston churchill gevangen.jpg (25.35 KiB) Viewed 3695 times
Vrijwilligers-uit-Scandinavie.jpg
Vrijwilligers-uit-Scandinavie.jpg (282.24 KiB) Viewed 3695 times
tweede-boerenoorlog.jpg
tweede-boerenoorlog.jpg (12.88 KiB) Viewed 3695 times
Transvaal%20Exec%20Council%20(Joubert,%20Kruger,%20Cronje).jpg
Transvaal%20Exec%20Council%20(Joubert,%20Kruger,%20Cronje).jpg (57.25 KiB) Viewed 3695 times
MrsOttoKrantz.jpg
MrsOttoKrantz.jpg (31.27 KiB) Viewed 3695 times
MrsCommandant-GeneralLouisBotha.jpg
MrsCommandant-GeneralLouisBotha.jpg (37.39 KiB) Viewed 3695 times
Konsentrasiekamp_Krugersdorp.jpg
Konsentrasiekamp_Krugersdorp.jpg (59.55 KiB) Viewed 3695 times
christiaan_de_wet.jpg
christiaan_de_wet.jpg (20.5 KiB) Viewed 3695 times
boerenoorlog2.jpg
boerenoorlog2.jpg (15.84 KiB) Viewed 3695 times
boerenoorlog.jpg
boerenoorlog.jpg (6.32 KiB) Viewed 3695 times
2486 afbeelding rondave 1890 Boeren oorlog met Engelsen.jpg
2486 afbeelding rondave 1890 Boeren oorlog met Engelsen.jpg (69.19 KiB) Viewed 3695 times
1900boerenoorlog3.jpg
1900boerenoorlog3.jpg (43.68 KiB) Viewed 3695 times
1900boerenoorlog2.jpg
1900boerenoorlog2.jpg (19.19 KiB) Viewed 3695 times
1116.jpg
1116.jpg (30.42 KiB) Viewed 3695 times
55c47b435173ffbc1c4f1051bf494df2.jpg
55c47b435173ffbc1c4f1051bf494df2.jpg (26.32 KiB) Viewed 3695 times
User avatar
Führer
Site Admin
 
Posts: 1135
Joined: Thu Dec 03, 2009 4:32 am

Return to Extreem rechts separatisme, Helden, vrijheidsstrijders en martelaren

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron