Page 1 of 1

www.nationalistischevolksbeweging.nl

PostPosted: Sun Jan 31, 2010 5:42 pm
by F├╝hrer
http://www.nationalistischevolksbeweging.nl

* Behoud en bescherming van de Nederlandse taal en cultuur
* Behoud en bescherming van het karakteristieke Nederlandse landschap
* De Christelijke godsdienst als basis voor onze normen en waarden
* Invoering van een nieuw zorgstelsel o.b.v. draagkracht
* Een goede zorgvoorziening en opvang voor onze ouderen
* Stimuleren van landbouw en veeteelt op een milieuverantwoorde wijze
* Een verbod op ritueel slachten
* Immigratiestop voor niet westerse personen
* Bevordering remigratie van niet westerse allochtonen
* Tegen stemrecht voor migranten uit niet EU-landen
* Tegen toetreding van Turkije binnen de EU
* Hardere aanpak van de criminaliteit
* Herinvoering grenscontrole
* Herinvoering van de doodstraf
* Nauwere samenwerking met Vlaanderen op taalkundig en cultureel gebied